70/630-7398
Telefon: 30/646-5059

Kukamosás

Kukamosás tisztán, hatékonyan

               

Csőmosás rendelése

                                                                                      1 2 200  3 200 
 cso 200 jeg 200 
   

Telefonon nem lehetséges megrendelni a szemetes edény tisztítást.

Általános szerződési feltételek

Amely létrejön a Megbízó (a megrendelő) és Megbízott : Dantes Kft., 1141. Budapest, Öv utca 4, adószám: 12372649-2-42 között 

  

  Árlista - 2021

 

Szeméttároló edények mosási díjai

  1 vagy 2 db 110-240 (vagy kisebb)  literes edény tisztítási díja egységesen 5000 Ft+ÁFA

 

110-240 literes (Budapest egész területén és  Dunakeszin - 3 vagy több darab esetén)

Mosásszám Ár / DARAB
Egyszeri mosás
1870 Ft+ÁFA
4 mosás/év
1760 Ft+ÁFA
6 mosás/év
1710 Ft+ÁFA
10 mosás/év
1630 Ft+ÁFA

 

700-1100 literes bárhol Budapest területén

Egyszeri mosás
3770 Ft+ÁFA
4 mosás/év
3330 Ft+ÁFA
6 mosás/év
3220 Ft+ÁFA
10 mosás/év
3000 Ft+ÁFA

 * Ár: Egy mosásra számított egységár.

 

Szemétledobó csövek és szemetesedény tároló helységek tisztítása
 

Szemétledobó cső tisztítás  16.000.- Ft + ÁFA / CSŐ
Kanáltisztítás  1000.- Ft + ÁFA / DB
Szemetesedény tároló helységek tisztítása 450.- Ft + ÁFA / mosott felület m2
( min. 7.000.- Ft + ÁFA / helység)
Kiszállási díj nincs

Speciális felülettisztítás

Felülettisztítás 15.000 Ft+ÁFA / minden megkezdett óra

Egyéb kiegészítő
tevékenységek végzése

(vízvétel, kitelepülés, átállás)

9.000 Ft+ÁFA / minden megkezdett óra
Kiszállás Budapest területén 7000 Ft+ÁFA


Szemetesedény mozgatása:

A szolgáltatás célja, hogy azon ügyfeleknél, ahol a kukák mozgatása nem megoldott a tisztítást ott is zavartalanul el tudjuk végezni. A fenti szolgáltatás díja a kukamosás díjával együtt kerül kiszámlázásra a Megrendelő felé. Erre abban az esetben van szükség, amikor a Megrendelő, vagy annak megbízottja időhiány, élő munkaerő kapacitás hiányában a kukákat vagy szemetes tároló edényeket nem tudja a munkavégzés helyszínére kihelyezni kukamosás céljára.  

A fenti szolgáltatásra való igényüket előre kérjük jelezni cégünk felé, mivel a gépjárművek munkaütemezését ennek függvényében kell terveznünk. Abban az esetben, ha a kukák nem kerülnek kihelyezésre mi ezt természetesen elvégezzük, majd a mosást követően a helyükre visszahelyezzük és a fenti kukamozgatás díját a kukamosás díja mellé felszámoljuk, a Megrendelő felé kiszámlázzuk. Amennyiben kapukódot, kapu/kukatároló kulcsot, proxit bocsátanak rendelkezésünkre, a szemetesedény mozgatását automatikusan felszámítjuk.

A szolgáltatás díja:

110 és 240 literes edény mozgatásának díja: 200 Ft + ÁFA / edény
110 és 240 literes edény mozgatásának díja 1 VAGY 2 DB esetén összesen : 300 Ft + ÁFA / edény

770 és 1100 literes edény mozgatásának díja: 400 Ft + ÁFA / edény

Jégmentesítéssel kapcsolatos árak

 CaCl2 granulátum 25 kg-os kiszerelésben: 171 Ft + ÁFA / kg

Termék kiszállítása súlytól függetlenül:

XIV. kerületben: 4.000.- Ft + ÁFA

Kerületen kívül: 6.000.- Ft + ÁFA 


1.)    Társasházak esetén megrendelést (megbízást), lemondást, halasztást, módosítást csak a társasház jegyzésére jogosult közös képviselőtől  tudunk elfogadni. (Gondnok, takarító, számvizsgáló, munkatársak,  lakó a ház jegyzésére nem jogosultak)
 
2.)    A Megbízó megbízza a Megbízottat a szeméttároló edények tisztításával. A Megbízott vállalja, hogy a tulajdonában lévő speciálisan erre a tevékenységre kialakított zárt rendszerben működő kukamosó berendezéssel, előre egyeztetett időpontban elvégzi.

3.)    A tisztítás várható időpontjáról (vagy  időpontjairól) a Megbízót előre értesítjük. Fenntartjuk a jogot, az előzetesen megadott időpontoktól időközi megváltoztatására.   
-    a tisztítás megelőző munkanapon a Megbízó által megadott kapcsolattartót a Megbízott, telefonon vagy ha a hívás sikertelen, SMS-ben kiértesíti*   

4.)    A Megbízó vállalja, hogy a szeméttároló edényeket üres állapotban, az úttesthez közeli, mosás elvégzésére alkalmas – ahol a kuka ürítéshez is kikészíti -  helyen bocsátja a Megbízott rendelkezésére.

5.)    Amennyiben a szeméttároló edény nincs kikészítve a kukamosó autó által megközelíthető helyen a Megbízott jogosult szeméttároló edénymozgatási díjat felszámolni, melynek összege:
110, 120 és 240 literes szeméttároló edény esetében: 200 Ft + ÁFA / darab
770 és 1100 literes szeméttároló edény (konténer) esetében: 400 Ft + ÁFA / darab

6.)    A szolgáltatást a munka elvégzése előtt 48 órával áll Megbízó módjában lemondani. Amennyiben ezt nem teszi meg és a tisztítás meghiúsul Megbízott 5.000.- Ft + ÁFA kiszállási díj kiszámlázásra jogosult. A munka meghiúsulásnak okai lehetnek:
-    a Megbízó által megadott kapcsolattartó nem jelenik meg, a tisztítást előzetes értesítés ellenére* elfelejti
-    a Megbízó által megadott kapcsolattartó a tisztításra kijelölt konténert a ledobó cső alá vagy más a Megbízott által megközelíthetetlen helyre  visszatolja, vagy nem biztosítja az üresen tartását
-    A Megbízott mosás helyszínére érkezésekor a Megbízó által megadott kapcsolattartó nem elérhető, és ezért a mosásra kijelölt konténerekhez Megbízott nem fér hozzá
-    Kapcsolattartó személye, vagy annak telefonszáma megváltozott és erről nem értesíti a Megbízottat
-    Javasoljuk az üresen tartás megoldására:
-    felirat a kukán a várható tisztításról
-    a ledobó cső lezárása, ha a szemetesedény alatta van
-    lehetőség szerint a szemetesedény fejjel lefele fordítása
-    szemeteszsák kikészítése a szemetesedény mellé, hogy a lakók abba gyűjtsék a szemetet a szemetesedény mosásig

7.)    A Megbízott vállalja, hogy a tisztítás követően a szeméttároló edényeket a Megbízó által megjelölt helyen hagyja, vagy ahol a rendelkezésünkre bocsájtották.

8.)    Megbízó tudomásul veszi, hogy a mosással kapcsolatos reklamációt, észrevételt csak közvetlenül a mosás helyszínén és ideje alatt tudunk elfogadni, orvosolni, addig, amíg a mosó autó a helyszínen tartózkodik. A mosó gépkocsi helyszínről való távozása után reklamációt nem áll módunkban elfogadni.  Amennyiben Megbízó a fenti feltételeknek megfelelően reklamációval nem él a helyszínem, ott nem jelenik meg, a szolgáltatás teljesítettnek tekintendő.

9.)    Kötéssel szilárduló műgyanták, festékek, belekötött cement, beton szennyeződések, megkövesedett klórmész eltávolítását nem tudjuk teljesíteni. Olajjal, festékkel, veszélyes hulladékkal (elhullott állatok, fekália) szennyezett kukát kitisztítását nem vállaljuk, mert ez a berendezésünk meghibásodását okozhatja.

10.)    Megbízott a szolgáltatási díjat a szolgáltatás elvégzését követően kiszámlázza a Megbízónak, aki a számla összegét 15 napon belül, a Megbízott részére elutalja.

11.)    Készpénzes fizetés esetén a Megbízott által kibocsátott számlát a tisztítás követően, a helyszínen kiegyenlíti.

12.)    Megbízott vállalja, hogy a szeméttároló edényt a mosás után fertőtlenített, szennyeződésektől tisztított állapotban adja vissza a Megbízónak. Megbízott nem vállal felelősséget a rossz állapotban lévő szeméttároló edények mosás következtében történő sérülésekre.

13.)    Megbízott vállalja, hogy a szeméttároló edény tisztítását követően egy, a mosás dátumát igazoló matricát ragaszt a szeméttároló edény fedelére, ezzel is igazolva az edény tisztításának időpontját.

               14.)    Az árváltozás jogát fenntartjuk

15.)    Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ide vonatkozó jogszabályok szerint járnak el a szerződő felek.